Bahriye Çeri

From Woman Writers of Turkey
Jump to: navigation, search

Bahriye Çeri Born in Samsun. Graduated from Hacettepe, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature in 1988. She completed her M.A. in 1992 and her Ph.D. in 1997 at the Institute of Social Sciences of the same university. She worked as a research assistant at her department between 1990-1998. In 1998, she started working at Kocaeli University, Turkish Language and Literature Department. Since 1999, she works in the same department of Yıldız Technical University.

She participated several academical courses at Oxford and Sorbonne Universities, and lectured at Boğaziçi and Yeditepe Universities at undergraduate and graduate level as visiting scholar. She also worked at Tokyo University of Foreign Languages, Department of Turcology as visiting scholar between 2002-2004.

Yapıtları:
1923-1938 Dönemi Türk Romanında Kadın, Simurg Yayınları, İstanbul 1996.
Tarih ve Roman Boğazkesen Üzerine Yazılar,(Haz.) Can Yayınları, İstanbul 2001.
Hayal ve Hakikat, Ahmed Midhat Efendi, (Haz.ve Önsöz),Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005.
Unutulan Romanlar, Kibar Fahişe Zeynep, Padişahın Öfkesi, Nahid Sırrı Örik, (Yayıma Haz. ve Önsöz), Turcologia, Paris 2006.
Sorbonne Dârülfünûnu’nda Edebiyât-ı Hakikiyye Dersleri, Ali Kemâl, (Çevirim yazı ve Önsöz), Hece Yayınları, Ankara 2007.
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eski Edebiyatımız Hakkındaki Görüşleri-Değişme-Gelişmeler, Turcologia, Paris 2007.
Bir Cihan Kaynanası: Nahid Sırrı Örik, Hece Yayınları, Ankara 2007.
Münevver Ayaşlı Romanları, IJT Publication, Paris 2008.
Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapılmış Tezler Bibliyografyası, İstanbul: Turkuaz Yayınları, 2009. (Didem Ardalı Büyükarman ile birlikte)
1908 Meşrutiyeti, Sanat ve Edebiyat, Bildiriler, IJT Publication, Paris 2008 (Haz.)
İstanbul Edebiyat Haritası , Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , İstanbul 2010.

In other languages
Personal tools