Sevgi Özel

From Woman Writers of Turkey
Revision as of 17:32, 10 November 2012 by Sibel (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sevgi Özel Born in Beyceğiz, Polatlı in 1948. She graduated from the Turkish Language and Literature in Ankara University and started working in TDK in 1971. She left her job there after 1980. She was editor-in-chief in Bilgi Publishing after October 1983. In 1987, she was one of the founders of Dil Derneği with 34 other old TDK members. She worked as the scribe, vice-president, president of the association and the editor-in-chief of its magazine Çağdaş Türk Dili. She worked as the editor-in-chief in Ümit Publishing in 1992-98. In November 1998-June 2002, executive editor of Uğur Mumcu Araştırmacı Gazeticilik Vakfı.

Works:
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleri (a collaboration under the supervision of Doğan Aksan; 1976),
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme (1977),
Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi (a collaboration under the supervision of D. Aksan; 1978),
Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (with N. Atabay-A. Çam; 1981),
Ahmet Cevat Emre (biography, with TDK authorization; 1982),
Besim Atalay (biography, 1983)
Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası (with H. Özen-A. Püsküllüoğlu; 1986)
Baba İnönü’den Erdal İnönü’ye Mektuplar (editor, 1988)
Afili Mavallar (slang dictionary; 1993),
Devrimciler Âşık Olamaz(dı) (short story collection, 1994),
Aşk Bir Boncuktur (short story collection, 1995),
Direncin Kuşları (short story collection, 1996),
Bir yanım Bahar Bir yanım Kış (short story collection, 1997)
Uğur Mumcu’dan um:ag’a Unutmadık (research, 2000)
Bir Bulut Ayağıma Dolandı (short story collection, 1999)
Dil Kiri El Kiri (research, 2000)
Aptal Dünya (short story collection, Bilgi Yayınevi, 2002)
Uğur Olsun/ Bir Devrimcinin Öyküsü (autobiographical novel, Bilgi Yayınevi, 2003)
Dilimde Tüy Bitti (Çınar Yayıncılık, 2006)

In other languages
Personal tools